Rezultāts: Par sabiedriskās kārtības uzraudzību

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Jelgavas poliklīnika" (41703007095)
Uzvarētājs
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" (90000031705)
Summa
40 535,04 EUR
Sludinājums
jelgavaspoliklinika.lv/1/iepirkumi/...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Jelgavas poliklīnika", 41703007095
Pasta adrese: Sudrabu Edžus iela 10
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV-3001 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inga Remerte Tālruņa numurs: 63084501
E-pasta adrese: inga.remerte@jelgavaspoliklinika.lv Faksa numurs: 63023129
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://jelgavaspoliklinika.lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://jelgavaspoliklinika.lv/1/iepirkumi/index.html

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: SIA (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību)
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par sabiedriskās kārtības uzraudzību

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Par sabiedriskās kārtības uzraudzību

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
75242100-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

40535.04 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIA JP 2016/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par sabiedriskās kārtības uzraudzību
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
29/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", 90000031705

Pasta adrese: Mazais ceļš 3

Pilsēta/Novads: Jelgava

Pasta indekss: LV-3001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: policija@policija.jelgava.lv

Tālruņa numurs: 63048942

Faksa numurs: 63048939

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.policija.jelgava.lv/?page=63

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 40535.04    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 40535.04    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv