Rezultāts: Nogāžu pļaujmašīna

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Auglīgas zemes" (41203049383)
Uzvarētājs
A/S GREEN-TEC
Summa
45 700,00 EUR
Tālrunis
26223618

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Auglīgas zemes"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41203049383

 Adrese: "Līči", Lībagu pag.,Talsu novads, Latvija, LV-3258

 Tālruņa numurs(-i): 26223618
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Proj.vadītāja Dzintra Labsvārde, 26223618, figarito@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Nogāžu pļaujmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
A/S GREEN-TEC Merkurvej 25, DK-6000 Kolding Dānija
Ernst Hacklander GmbH Esinger Steinweg 41 Uetersen 25436 Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 A/S GREEN-TEC    Merkurvej 25, DK-6000 Kolding  Dānija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 45700 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv