Rezultāts: Maiņvērsējarkls

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Crystal Real Estate" (40103408398)
Uzvarētājs
SIA „Agro Silja” (44103020976)
Summa
19 800,00 EUR
Tālrunis
26465208

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Crystal Real Estate"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103408398

 Adrese: Meža iela 13, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV5113

 Tālruņa numurs(-i): 26465208
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Kristaps Kārklis, t: 26465208, 4k.crystal@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Maiņvērsējarkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Dotnuvos projektai” 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija
SIA „Poltech” 40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, LV3104 Latvija
SIA „Agro Silja” 44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, LV4126 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „Agro Silja”  44103020976  Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, LV4126  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 19800 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv