Rezultāts: Liellopu šķirošanas sistēma

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība „Lojas” (44101024831)
Uzvarētājs
Kleffner Landmashinen (DE 176220105)
Summa
15 735,31 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība „Lojas”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101024831

Adrese

Vītolu iela 5, Mazsalaca, Mazsalacas novads, Latvija, LV-4215

Tālruņa numurs(-i)

+37129116337

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Mareks Bērziņš, mob.tel.29116337, zslojas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Liellopu šķirošanas sistēma

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

05/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Kleffner Landmashinen DE 176220105 Zur Egge 32, Marsberg, D-34431 Vācija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Kleffner Landmashinen DE 176220105 Zur Egge 32, Marsberg, D-34431 Vācija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

15735.31 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv