Rezultāts: Lauku veltnis

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
"Agro Biznes" SIA (42403030424)
Uzvarētājs
SIA"Konekesko Latvija" (40003450717)
Summa
12 200,00 EUR
Tālrunis
20099005, 29437310

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): "Agro Biznes" SIA

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42403030424

 Adrese: "Biznes",Zaļesjes pag.Zilupes novads, Latvija, LV-5705

 Tālruņa numurs(-i): 20099005, 29437310
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Dmitrijs Miļčenoks, t.29437310,20099005, e-pasts dimeks@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Lauku veltnis
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA"Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga,LV-1058 Latvija
SIA"Vaderstad SIA" 40003599461 Izstāžu komplekss "Rāmava",Valdlauči,Rīgas rajons,LV-1076 Latvija
LPKS "VAKS" 44103005731 Mūrmuižas iela 18,Valmiera,LV-4201 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA"Konekesko Latvija"  40003450717  Tīraines iela 15,Rīga,LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 12200 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv