Rezultāts: lauku veltnis

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA Ezersētas (45403033451)
Uzvarētājs
SIA "Pakavs" (48703001414)
Summa
8 900,00 EUR
Tālrunis
29961735

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Ezersētas

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45403033451

 Adrese: Ezersētas, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, Latvija, LV-5220

 Tālruņa numurs(-i): 29961735
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Edgars Petrovs, T: 29961735; siaezersetas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: lauku veltnis
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Pakavs" 48703001414 Kokneses novads Bebru pagasts "Aptieka" LV5135 Latvija
SIA "Baltic Professional" 40103337911 Stopiņu novads, Upeslejas, "Upeslejas12"-44, LV-2118 Latvija
SIA "Agro-Vita" 41703004421 Aviācijas ielā 8c, Jelgavā, LV-3002 Latvija
SIA "VOKA" 50003216331 "Ražotne", Birzmaļi, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3257 Latvija
SIA "Vaderstad" 40003599461 Izstāžu komplekss "Rāmava", Valdlauči, LV-1076 Rīgas rajons Latvija
SIA "Agritrade R" 42403026857 Bērzpils iela 34-2, Rēzekne, Latvija, LV-4601 Latvija
SIA "MIJA" 23603006617 "Lauktehnika", Īslīces pag., Bauskas nov., LV3901 Latvija
SIA "LAJA" 47103000680 Rūpniecības iela49A, Madona, LV4801 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Pakavs"  48703001414  Kokneses novads Bebru pagasts "Aptieka" LV5135  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 8900 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests (LAD)
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv