Rezultāts: Lauku veltnis

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA "MEŽARAGI" (40003513232)
Uzvarētājs
SIA „VADERSTAD” (40003599461)
Summa
22 800,00 EUR
Tālrunis
63163289

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "MEŽARAGI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003513232

 Adrese: Krastmalas 9/11, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, Latvija, LV - 3118

 Tālruņa numurs(-i): 63163289
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Vadītāja, Inna Svinticka, 29297017, apes582@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Lauku veltnis
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
IKU „EDUARDS” 40002009786 Telegrāfa iela 6-30, Tukums, LV - 3101 Latvija
SIA ”Winkler Baltija” 40003367869 Tīraines iela 9, Rīga, LV - 1058 Latvija
SIA „VADERSTAD” 40003599461 IK „Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 1076 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „VADERSTAD”  40003599461  IK „Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 1076  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 22800 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv