Rezultāts: Lauku veltņa iegāde

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA BB Agro (42103050436)
Uzvarētājs
SIA Konekesko Latvija (40003450717)
Summa
18 100,00 EUR
Tālrunis
29155433

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA BB Agro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103050436

 Adrese: Lielarāji, Purmsāti, Virgas pagasts, priekules novads, Latvija, LV3485

 Tālruņa numurs(-i): 29155433
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītājs Edgars Balodis 29155433 bbagro@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Lauku veltņa iegāde
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 27/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DOTNUVOS PROJEKTAI 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV2107 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV1058 Latvija
SIA VADERSTAD 40003599461 Izstāžu komplekss "Rāmava", Valdlauči, Rīga, LV1076 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Konekesko Latvija  40003450717  Tīraines iela 15, Rīga, LV1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 18100 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv