Rezultāts: Lauksaimniecības tehnika

Publicēts
02.02.2016
03.02.2016
Pasūtītājs
SIA GAUJA AGRO (44103054008)
Uzvarētājs
SIA HORO MECHANIKA (43603068994)
Summa
1 530,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA GAUJA AGRO

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103054008

Adrese

Kalnāji, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV4409, Latvija, LV4409

Tālruņa numurs(-i)

+37129226226

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Gatis Deksnis, +37129226226, gaujaagro@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lauksaimniecības tehnika

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

19/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Krogzeme 40103233891 Vīnkalniņi, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV4050 Latvija
SIA BM un B 40103647109 Zeltiņu iela 115, Mārupe, Mārupes novads, LV2167 Latvija
SIA HORO MECHANIKA 43603068994 Piebauskas, Elektriķi, Bauskas novads, LV3901 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA HORO MECHANIKA 43603068994 Piebauskas, Elektriķi, Bauskas novads, LV3901 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1530 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

ES lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv