Rezultāts: Lauksaimniecības muca. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
Z/s Dandale (43601028094)
Uzvarētājs
SIA "Mija" (43603006617)
Summa
9 110,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s Dandale

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601028094

Adrese

"Jukāni", Sarkaņu pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4870

Tālruņa numurs(-i)

29374374

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Konsultants, Raitis Ence, 20063000, raitis.ence@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lauksaimniecības muca. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

12/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Mija" 43603006617 Lauktehnika, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 Latvija
SIA „IKF Politehnika" 40003257501 Pūces iela 45-5A, Rīga, LV-1082 Latvija
SIA "POLTEH" 40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, LV-3101 Latvija
SIA „ARMIKS" 55403038681 Kazarmu iela 3, Jēkabpils, LV-5202 Latvija
SIA „Voka" 50003216331 Ražotne, Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija
SIA „GABOTEH" 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Mija" 43603006617 Lauktehnika, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

9110 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv