Rezultāts: Graudu kalte

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
SIA Beksagro (40003689515)
Uzvarētājs
SIA Kurzemes būvserviss (LV42103040372)
Summa
268 294,85 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Beksagro

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003689515

Adrese

"Papardītes" Virga, Virgas pagasts, Priekules novads , Latvija, LV3433

Tālruņa numurs(-i)

25408108

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Andris Ozols 25408108

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kalte

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/12/2015

4. Lēmuma pieņemšanas datums

29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Elnetworks LV42103054809 Vēju iela 5, Liepāja LV3401 Latvija
SIA Līras LV42103046214 "Gobas", Dunalka, Durbes nov., LV3452 Latvija
SIA Kurzemes būvserviss LV42103040372 Ezermalas iela 3E, Liepāja LV3401 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Kurzemes būvserviss LV42103040372 Ezermalas iela 3E, Liepāja LV3401 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

268294.85 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepreikš pubicētajos paziņojumos bija kļūdaini norādīta uzvarētāja piedāvātā līgumcena

Avots: pvs.iub.gov.lv