Rezultāts: Graudu kalte

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA Beksagro (40003689515)
Uzvarētājs
SIA Kurzemes būvserviss (LV42103040372)
Summa
213 757,70 EUR
Tālrunis
25408108

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Beksagro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003689515

 Adrese: "Papardītes" Virga, Virgas pagasts, Priekules novads , Latvija, LV3433

 Tālruņa numurs(-i): 25408108
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Andris Ozols 25408108

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu kalte
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 16/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Elnetworks LV42103054809 Vēju iela 5, Liepāja LV3401 Latvija
SIA Līras LV42103046214 "Gobas", Dunalka, Durbes nov., LV3452 Latvija
SIA Kurzemes būvserviss LV42103040372 Ezermalas iela 3E, Liepāja LV3401 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Kurzemes būvserviss  LV42103040372  Ezermalas iela 3E, Liepāja LV3401  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 213757.7 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Ipreikš pubicētaja paziņojumā bija kļūdaini norādīta uzvarētāja piedavata līgumcena

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv