Rezultāts: Frontālā pļaujmašīna ar plucinātāju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laskumi" (44103074803)
Uzvarētājs
SIA Valtek (43603020413)
Summa
13 700,00 EUR
Tālrunis
26432898

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laskumi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103074803

 Adrese: "Ezernieki 1", Druvienas pag., Gulbenes novads, Latvija, LV4426

 Tālruņa numurs(-i): 26432898
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis, Kristaps Graumanis, 26432898, kristaps.graumanis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Frontālā pļaujmašīna ar plucinātāju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Valtek 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA Armuss 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA Agro Silja 44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126 Latvija
SIA Dotnuvos Projektai 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Valtek  43603020413  Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 13700 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv