Rezultāts: Fermas tehnoloģiskais aprīkojums

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Krasti" (45404006535)
Uzvarētājs
SIA Pro Ceva (40103262284)
Summa
150 000,00 EUR
Tālrunis
28346900, 29196286

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Krasti"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45404006535

 Adrese: "Krasti ", Kalna pagasts, Jēkabpils novads, Latvija, 5220

 Tālruņa numurs(-i): 28346900; 29196286
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Jānis Gaidis, t.28346900, 29196286, zs.krasti@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Fermas tehnoloģiskais aprīkojums
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Elite Brain 43603042497 Lietuvas šoseja 2, Jelgava, LV-3001 Latvija
MXR Teenused OU EE100511473 Poltsamaa tee 16, 71017 Viljandi, Nr.10531454 Igaunija
SIA Pro Ceva 40103262284 Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Pro Ceva  40103262284  Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 150000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv