Rezultāts: Eksprespasta pakalpojumu iegāde

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Prokuratūra (9000022859)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPD Latvija" (40003393255), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TNT Latvia" (40003450257)
Summa
8 000,00 EUR
Sludinājums
www.prokuratura.gov.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Republikas Prokuratūra, 9000022859

Pasta adrese

Kalpaka bulvāris 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1801

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inga Slimborska

Tālruņa numurs

67044551

Faksa numurs

67044818

E-pasta adrese

iepirkumi@lrp.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.prokuratura.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.prokuratura.gov.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Tiesībsargājošā institūcija

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Eksprespasta pakalpojumu iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīgā, Kalpaka bulvārī 6 un citās Latvijas Republikas pilsētās

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Eksprespasta pakalpojumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
64100000-7 64110000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Prokuratūra 2015/095

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Eksprespasta pakalpojumu iegāde (iekšzemes pasta sūtījumi)

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

21/12/2015 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPD Latvija", 40003393255

Pasta adrese

Uriekstes iela 8a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1005

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67387284

Faksa numurs

67387288

E-pasts

sales@dpd.lv

Vispārējā interneta adrese:

https://www.dpd.com/lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Eksprespasta pakalpojumu iegāde (pārrobežu pasta sūtījumi)

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

21/12/2015 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TNT Latvia", 40003450257

Pasta adrese

Plieņciema iela 11

Pilsēta / novads

Mārupes novads

Pasta indekss

LV-2167

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67668000

Faksa numurs

67668000

E-pasts

tnt.latvia@tnt.com

Vispārējā interneta adrese:

https://www.tnt.com/express/lv_lv/site/home.html

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv