Rezultāts: Barības maisītājs-dalītājs

Publicēts
01.02.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
z/s PRIEDNIEKI (49001008889)
Uzvarētājs
SIA AGROTRAC (40103386870)
Summa
27 600,00 EUR
Tālrunis
26472789

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): z/s PRIEDNIEKI

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 49001008889

 Adrese: Priednieki, Vandzenes pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3281

 Tālruņa numurs(-i): 26472789
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ivars Ārgals, tālrunis 26472789, ivarsargals@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Barības maisītājs-dalītājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGROTRAC 40103386870 IK Rāmava, Valdlauči, Ķekavas pagasts, ķekavas novads, LV-1076 Latvija
SIA ERGO EBF 40003139897 Dzirnavu iela 23, Saldus, LV-3801 Latvija
SIA VBC GRUP 40103256945 Brīvības gatve 195-11, LV-1039 Latvija
AS LYTAGRA 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA POLTEH 40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, LV-3104 Latvija
SIA HORO MECHANIKA 43603068994 Piebauskas, Elektriķi, Codes pagasts, Bauskas novads Latvija
SIA AGROMASTER 41203049237 Ēdoles iela 56, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3300 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA AGROTRAC  40103386870  IK Rāmava, Valdlauči, Ķekavas pagasts, ķekavas novads, LV-1076  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 27600 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta Dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv