Rezultāts: Barības dalītājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība ''Dadzīši'' (41501020857)
Uzvarētājs
SIA Silja (40003264664)
Summa
14 900,00 EUR
Tālrunis
28375789

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība ''Dadzīši''

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501020857

 Adrese: Dadzīši, Smelteri, Saunas pag., Preiļu novads, Latvija, LV5332

 Tālruņa numurs(-i): 28375789
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): zs īpašniece Silvija Prikule

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Barības dalītājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA VBC GRUP 40103256945 Rīga, Brīvības gatve 195-11, LV-1039 Latvija
SIA Kalnakrogs 40003081732 Degvielu bāze, Rīgas iela 107, Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA SILJA 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Silja  40003264664  Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 14900 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nopublicēts atkārtoti ar 3 piegādātājiem

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv