Rezultāts: Akmens frēze

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
ZS "Birzgaļi" (44101029580)
Uzvarētājs
SIA Lolus (40103355137)
Summa
52 440,00 EUR
Tālrunis
29135643

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "Birzgaļi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101029580

 Adrese: Birzgaļi, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, Latvija, LV-4206

 Tālruņa numurs(-i): 29135643
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Gints Sēkliņš, tālr. 29135643, s.gints@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Akmens frēze
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Sal Plus 41503058826 Daugavpils iela 77,Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 Latvija
SIA Lolus 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV-1039 Latvija
OŪ Target Tractors 12261183 Ahtri 12-64, Tallina linn, Harju maakond,10151, Estonia Igaunija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Lolus  40103355137  Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV-1039  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 52440 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): ielikts kļūdains paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv