Rezultāts: Vālotājs

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
SIA "Dižglābas" (41203036603)
Uzvarētājs
SIA LAJA (47103000680)
Summa
3 289,26 EUR
Tālrunis
+37128389617

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Dižglābas"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41203036603

 Adrese: Upes iela 22A, Roja, Rojas novads, Latvija, LV-3264

 Tālruņa numurs(-i): +37128389617
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Agnese Celova, tālr.+37128389617, agnesecelova@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Vālotājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA LAJA 47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
SIA BALTTehnika 40003481187 Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
SIA Fermeris un Ko 49503003411 Tirgoņu iela 6, Cēsis, LV-4101 Latvija
SIA POLTEH 40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, LV-3104 Latvija
SIA SILJA 40003264664 Lielā iela 16-4, Jelgava, LV-3001 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA LAJA  47103000680  Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 3289.26 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv