Rezultāts: Universālā pašgājējmašīna

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
SIA "Saldus AGRO" (48503019589)
Uzvarētājs
SIA Agritech (40103246129)
Summa
72 920,00 EUR
Tālrunis
27765732

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Saldus AGRO"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48503019589

 Adrese: Dobeles nov., Dobele, Uzvaras iela 14B, LV-3701, Latvija, 3701

 Tālruņa numurs(-i): 27765732
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): projekta vadītājs Uldis Buraks, 29115946

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Universālā pašgājējmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Voka 50003216331 “Ražotne”,Birzmaļi,Lībagu pag.,Talsu nov., LV-3257 Latvija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA Intrac Latvija 40003227920 Maskavas iela 458, LV-1063 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Agritech  40103246129  Krasta iela 42, Rīga, LV-1003  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 72920 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv