Rezultāts: Ūdens cisterna

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
Užavas pagasta zemnieku saimniecība " KALVERES" (41201003294)
Uzvarētājs
LPKS "LATRAPS" (LV58503007191)
Summa
34 800,00 EUR
Tālrunis
29489295

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Užavas pagasta zemnieku saimniecība " KALVERES"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41201003294

 Adrese: "Kalveres", Užavas pagasts, Ventspils novads, Latvija, LV3627

 Tālruņa numurs(-i): 29489295
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s "Kalveres" īpašnieks Uldis Megnis, 29489295, kalveres@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Ūdens cisterna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 22/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Pakavs" LV48703001414 Kokneses novads, Bebru pagasts, "Aptieka", LV-5135 Latvija
SIA "DOJUS Latvija" LV40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
LPKS "LATRAPS" LV58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 LPKS "LATRAPS"  LV58503007191  Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 34800 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv