Rezultāts: Šķūņa pārbūve par rupjās lopbarības noliktavu

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība "JAUNKALNI" (42101015525)
Uzvarētājs
PRETPILS SIA (49001001039)
Summa
119 441,49 EUR
Tālrunis
29207281

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība "JAUNKALNI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42101015525

 Adrese: VECMEŽDREIJAS, LAIDU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, Latvija, LV3317

 Tālruņa numurs(-i): 29207281
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): zs īpašnieks Gatis Zonenbergs, 29207281, jaunkalni.zs@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Šķūņa pārbūve par rupjās lopbarības noliktavu
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
CVS SIA 49003001300 "Gruntnieki", Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280 Latvija
PRETPILS SIA 49001001039 "Pretpils", Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253 Latvija
PREISS BŪVE SIA 40003607754 Dravnieku iela 16, Lielvārde, LV-5070 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 PRETPILS SIA  49001001039  "Pretpils", Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 119441.49 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv