Rezultāts: Šķidrmēslu pārvadāšanas cisterna

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Vārves pagasta z/s "Stepnieki II" (41201004266)
Uzvarētājs
SIA "Western LV" (58503021621)
Summa
31 920,00 EUR
Tālrunis
29255813

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Vārves pagasta z/s "Stepnieki II"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41201004266

 Adrese: "Stepnieki II"Vārves pagasts Ventspils novads, Latvija, LV-3622

 Tālruņa numurs(-i): 29255813
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): saimniecības īpašnieks Aigo Gūtmanis , t.29255813; stepnieki2@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Šķidrmēslu pārvadāšanas cisterna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 26/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Pakavs" 48703001414 "Aptieka", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA "Western LV" 58503021621 Pilskalna 4,Oškalni, Cieceres pagasts,Brocēnu novads, LV-3851 Latvija
SIA "Dotnuvos Projektai" 43603041881 Jūrmalas iela 13c,Piņķi, Babītes novads, LV-2107 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Western LV"  58503021621  Pilskalna 4,Oškalni, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, LV-3851  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 31920 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv