Rezultāts: Rugaines lobītājs

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Sapņukalns" (41501024990)
Uzvarētājs
SIA “Agritech” (40103246129)
Summa
10 900,00 EUR
Tālrunis
26532523

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Sapņukalns"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501024990

 Adrese: "Gorki", Asūnes pagasts, Dagdas novads, Latvija, LV-5676

 Tālruņa numurs(-i): 26532523
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s "Sapņukalns" īpašnieks Viktors Ižiks, tālr.26532523, wik.lv@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rugaines lobītājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “VADERSTAD” 40003599461 Izstāžu komplekss “Rāmava”, Valdlauči, Rīgas raj., LV-1076 Latvija
SIA “Agritech” 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA “Konekesko Latvija” 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “Agritech”  40103246129  Krasta iela 42, Rīga, LV-1003  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 10900 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv