Rezultāts: Rekultivācijas frēzes iegāde

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA MJ Invest (40003958876)
Uzvarētājs
SIA Valtek (43603020413)
Summa
22 990,00 EUR
Tālrunis
29635320

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA MJ Invest

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003958876

 Adrese: "Jaunozoli" Umurgas pagasts, Limbažu novads., Latvija, LV-4004

 Tālruņa numurs(-i): 29635320
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Pilnvarotā persona Māris Rika, T.26495637, mrika@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rekultivācijas frēzes iegāde
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Valtek 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA Lolus 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga LV-1039 Latvija
SIA Armuss 40003118838 Institūta 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Valtek  43603020413  Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 22990 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv