Rezultāts: Pļaujmašīna

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Z/S Lejas Jēci (54101025561)
Uzvarētājs
Dotnuvos Projektai SIA (43603041881)
Summa
63 750,00 EUR
Tālrunis
29424737

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/S Lejas Jēci

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 54101025561

 Adrese: "Lejas Jēci", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Latvija, LV4125

 Tālruņa numurs(-i): 29424737
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks, Jānis Razminovičs, 29424737, mara.m@sveiks.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Pļaujmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 05/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Konekesko Latvija SIA 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV 1058 Latvija
Go Tehnika SIA 40003637918 "Lielodiņi", Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV 3724 Latvija
Amazone SIA 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV 3321 Latvija
Dojus Latvija SIA 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 2123 Latvija
Armuss SIA 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Dotnuvos Projektai SIA  43603041881   Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV 2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 63750 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv