Rezultāts: Mulčeris

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
SIA "Saldus AGRO" (48503019589)
Uzvarētājs
SIA Agritech (40103246129)
Summa
8 400,00 EUR
Tālrunis
27765732

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Saldus AGRO"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48503019589

 Adrese: Dobeles nov., Dobele, Uzvaras iela 14B, LV-3701, Latvija, 3701

 Tālruņa numurs(-i): 27765732
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): projekta vadītājs Uldis Buraks, 29115946

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Mulčeris
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA VBC Grup 40103256945 Brīvības gatve 195-11,Rīga,LV-1039 Latvija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA AR AGRO 43603039552 “Varavīksnes” Lejasstrazdi, Dobeles pag.,Dobeles nov.,LV-3722 Latvija
SIA SILJA 40003264664 Jelgavas ceļš 16,Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Agritech  40103246129  Krasta iela 42, Rīga, LV-1003  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 8400 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv