Rezultāts: Mobilā graudu kalte, saskaņā ar aprakstu

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "SALAS" (48701003478)
Uzvarētājs
ANTTI BALTIC OU (EE101115001)
Summa
52 975,00 EUR
Tālrunis
29284772

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība "SALAS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48701003478

 Adrese: "Salas", Bebru pagasts, Kokneses novas, Latvija, LV-5135

 Tālruņa numurs(-i): 29284772
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Imants Strads, t. 29284772, e- pasts: imants_strads@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Mobilā graudu kalte, saskaņā ar aprakstu
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 05/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
ANTTI BALTIC OU EE101115001 Kadaka tee 72a, Tallin 13517 Igaunija
PREISS BŪVE SIA 40003607754 Dravnieku 16, Lielvārde LV 5070 Latvija
AGROTEHNIKA SMILTENE 44103034124 Silva-23, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 ANTTI BALTIC OU  EE101115001  Kadaka tee 72a, Tallin 13517  Igaunija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 52975 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv