Rezultāts: Mobilā graudu kalte

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
ZS Mili (44101036737)
Uzvarētājs
Tatoli AS (EE100583003)
Summa
40 000,00 EUR
Tālrunis
20202056

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS Mili

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101036737

 Adrese: "Mili", Beļavas pag., Gulbenes nov.,, Latvija, LV4409

 Tālruņa numurs(-i): 20202056
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Aleksejs Kuzmins, mob.t. 20202056, e-pasts: gulbenesmoto@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Mobilā graudu kalte
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Agro Cēsis SIA 44102012717 Rūpniecības iela 3A, Cēsis, Cēsu novads Latvija
Lytagra AS 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga. LV-1063 Latvija
Rodnas OU EE100802098 Staadioni 17-9, 79001 Kehtna, Rapla maakond Igaunija
Tatoli AS EE100583003 Lohkva kūla, Luunja vald, 62207 Tartumaa Igaunija
Sandio tehnika SIA 43603023354 P.Lejiņa iela 4, Jelgava, LV-3004 Latvija
Voka SIA 50003216331 "Ražotne", Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Tatoli AS  EE100583003  Lohkva kūla, Luunja vald, 62207 Tartumaa  Igaunija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 40000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv