Rezultāts: Maiņvērsējarkls

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
SIA "MEŽARAGI" (40003513232)
Uzvarētājs
SIA ”DOTNUVOS PROJEKTAI” (43603041881)
Summa
11 500,00 EUR
Tālrunis
63163289

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "MEŽARAGI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003513232

 Adrese: Krastmalas 9/11, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, Latvija, LV - 3118

 Tālruņa numurs(-i): 63163289
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Vadītāja, Inna Svinticka, 29297017, apes582@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Maiņvērsējarkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Silja” 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV - 2167 Latvija
SIA ”DOTNUVOS PROJEKTAI” 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Pinķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV - 2107 Latvija
SIA „Western LV” 58503021621 Pilskalna iela 41, Oškalni, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, LV - 3851 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA ”DOTNUVOS PROJEKTAI”  43603041881  Jūrmalas iela 13c, Pinķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV - 2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 11500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv