Rezultāts: Grāvmalu Pļaujmašīna

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA Dragro (42103030073)
Uzvarētājs
Peter Clausen Landtechnik GmbH (DE814900470)
Summa
39 000,00 EUR
Tālrunis
+371 20208043

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Dragro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103030073

 Adrese: "Baroni", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, Latvija, LV-3452

 Tālruņa numurs(-i): +371 20208043
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): rīkotājdirektors Edgars Bodnieks; tālr. +371 20208043

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Grāvmalu Pļaujmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Peter Clausen Landtechnik GmbH DE814900470 Schulstrasse 56 D-24966 Soerup Vācija
W. Doormann & Kopplin GmbH & Co. KG DE135268979 Ratjendorfer Weg 2-10, 24217, Schōnberg Vācija
ETB Landtechnik GmbH & Co. KG DE297620940 Nordweg 3, 25850 Bondelum Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Peter Clausen Landtechnik GmbH  DE814900470  Schulstrasse 56 D-24966 Soerup  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 39000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv