Rezultāts: Graudu torņi.

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Elkšņi" (42401003794)
Uzvarētājs
SIA „GRAINTECH”, (LV40103827496)
Summa
58 263,94 EUR
Tālrunis
26405203

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Elkšņi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42401003794

 Adrese: „Elkšņi”, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4642

 Tālruņa numurs(-i): 26405203
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Saimniecības īpašnieks, Raimonds Lukša, 26405203, raimonds.elksni@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu torņi.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „GRAINTECH” LV40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija
UAB “AgrEko” LT100006361219 Ukmerges g. 315B, Vilnius Lietuva
SIA „AMAZONE” LV46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „GRAINTECH”,  LV40103827496  Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 58263.94 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests.
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav.

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv