Rezultāts: Graudu priekštīrītājs

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
ZS Laimiņi (44601000290)
Uzvarētājs
GRAINTECH SIA (40103827496)
Summa
13 847,50 EUR
Tālrunis
29494219

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS Laimiņi

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44601000290

 Adrese: Laimiņi, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,, Latvija, LV4410

 Tālruņa numurs(-i): 29494219
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Dzintars Biziks,29494219, dzintars.biziks@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu priekštīrītājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
GRAINTECH SIA 40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija
AgrEko UAB 100006361219 Ukmerges g., 315B Vilnius, Lithuania Lietuva
AMAZONE SIA 46103001507 Deksnes iela 9, deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads,LV-3321 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 GRAINTECH SIA  40103827496  Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 13847.5 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta Dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv