Rezultāts: Graudu kalte ar aprīkojumu

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
Madonas novada Barkavas pagasta zemnieku saimniecība "PUNTES" (45401016438)
Tālrunis
29422415

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Madonas novada Barkavas pagasta zemnieku saimniecība "PUNTES"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401016438

Adrese: "Puntes", Barkavas pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4834

Tālruņa numurs(-i): 29422415
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s Puntes īpašnieks Aivars Vestmanis

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu kalte ar aprīkojumu
3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir:
5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem: Pārtraukta iepirkuma procedūra
6. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv