Rezultāts: Graudu glabāšanas bunkurs

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Inksteļi" (43601000499)
Uzvarētājs
SIA „Inter-Silo” (LV50103835141)
Summa
106 081,00 EUR
Tālrunis
29520050

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Inksteļi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601000499

 Adrese: Rundāles nov., Svitenes pag., "Inksteļi", Latvija, LV-3917

 Tālruņa numurs(-i): 29520050
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Andiss Saltais

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu glabāšanas bunkurs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Inter-Silo” LV50103835141 G.Astras iela 8b, Rīga Latvija
DAN-CORN A/S Mimersvej 5, 8722 Dānija
ROSILO MONTAJ SRL Sat Crizbov, Comuna Crizbov, Strada Mihai Viteazul Nr. 468 Judet Brasov Rumānija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „Inter-Silo”  LV50103835141  G.Astras iela 8b, Rīga  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 106081 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv