Rezultāts: Gliemežtransportieris

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Zālītes" (41501000687)
Uzvarētājs
SIA "GABOTEH" (LV41503041552)
Summa
1 136,37 EUR
Tālrunis
29249017

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Zālītes"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501000687

 Adrese: "Zālītes", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444, Latvija, LV-5444

 Tālruņa numurs(-i): 29249017
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Eglaines pagasta zemnieku saimniecības "Zālītes" īpašnieks Vitolds Kveders, tel.29249017, zalites@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Gliemežtransportieris
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “VOKA” LV50003216331 “Ražotne”, Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija
SIA “GABOTEH" LV41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija
SIA “LAJA” LV47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "GABOTEH"  LV41503041552  Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 1136.37 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv