Rezultāts: frontālā pļaujmašīna

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
ZS Laimiņi (44601000290)
Uzvarētājs
Lolus SIA (40103355137)
Summa
13 200,00 EUR
Tālrunis
29494219

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS Laimiņi

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44601000290

 Adrese: Laimiņi, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,, Latvija, LV4410

 Tālruņa numurs(-i): 29494219
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Dzintars Biziks,29494219, dzintars.biziks@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: frontālā pļaujmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Lolus SIA 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV1039 Latvija
Target Tractors OU 12261183 Ahtri 12-64, Tallinna linn, Harju Maakond, 10151, Estonia Igaunija
SAL PLUS SIA 41503058826 Daugavpils iela 77,Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Lolus SIA  40103355137  Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV1039  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 13200 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta Dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv