Rezultāts: Barošanas siles

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA "Briežu Dārzs Rudiņi" (40003629732)
Uzvarētājs
SIA „L.A. metal” (43603035813)
Summa
130 000,00 EUR
Tālrunis
28353700, 63027740

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Briežu Dārzs Rudiņi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003629732

 Adrese: ''Rudiņi'', Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV - 3137

 Tālruņa numurs(-i): 28353700
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63027740

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis, Gatis Bērziņš, 28353700, gatisberzins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Barošanas siles
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „L.A. metal” 43603035813 Dobeles iela 68, Jelgava, LV - 3001 Latvija
SIA „Heta” 45401013450 Saules 56 b , Madona , Madonas novads, LV – 4801 Latvija
SIA „Amazone” 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV - 3321 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „L.A. metal”  43603035813  Dobeles iela 68, Jelgava, LV - 3001  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 130000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv