Rezultāts: Barības maisītājs-dalītājs

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
SIA "Dižglābas" (41203036603)
Uzvarētājs
SIA AGROTEHNIKA SMILTENE (44103034124)
Summa
14 850,00 EUR
Tālrunis
+37128389617

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Dižglābas"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41203036603

 Adrese: Upes iela 22A, Roja, Rojas novads, Latvija, LV-3264

 Tālruņa numurs(-i): +37128389617
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Agnese Celova, tālr.+37128389617, agnesecelova@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Barības maisītājs-dalītājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGROTEHNIKA SMILTENE 44103034124 SILVA-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
SIA POLTEH 40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, LV-3104 Latvija
SIA VBC GRUP 40103256945 Brīvības gatve 195-11, Rīga, LV-1039 Latvija
SIA AGROTRAC 40103386870 Izstāžu komplekss ”Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA AGROTEHNIKA SMILTENE  44103034124  Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 14850 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv