Rezultāts: Barības dalītājs

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA "Briežu Dārzs Rudiņi" (40003629732)
Uzvarētājs
SIA „Agrotrac” (40103386870)
Summa
35 400,00 EUR
Tālrunis
28353700, 63027740

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Briežu Dārzs Rudiņi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003629732

 Adrese: ''Rudiņi'', Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV - 3137

 Tālruņa numurs(-i): 28353700
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63027740

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis, Gatis Bērziņš, 28353700, gatisberzins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Barības dalītājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ”DOTNUVOS PROJEKTAI” 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Pinķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV - 2107 Latvija
SIA „LRS Mūsa” 43603000012 “Čikstes”, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV – 3931 Latvija
SIA „Agrotrac” 40103386870 IK „Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 1076 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „Agrotrac”  40103386870  IK „Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 1076  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 35400 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv