Rezultāts: Automātiskā stūrēšanas sistēma

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
z/s ''STRAUTIŅI'' (42101002431)
Uzvarētājs
SIA''iAGRO'' (40103251261)
Summa
11 600,00 EUR
Tālrunis
20003013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): z/s ''STRAUTIŅI''

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42101002431

 Adrese: ''Vecstrautiņi'', Cīravas pagasts, Aizputes novads , Latvija, LV3453

 Tālruņa numurs(-i): 20003013
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ēriks Briedis rolis902@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Automātiskā stūrēšanas sistēma
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 17/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA''DOJUS Latvija'' 40103315280 ''Ceļa zeme'', Ķekavas nov., Ķekavas pag.,LV-2123 Latvija
SIA AgTech 43603051659 Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 Latvija
SIA''iAGRO'' 40103251261 Ķekavas nov.,Ķekavas pag.,Valdlauči, I/K''Rāmava''LV-1079 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA''iAGRO''  40103251261  Ķekavas nov.,Ķekavas pag., Valdlauči,I/K''Rāmava''LV-1079  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 11600 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv