Rezultāts: Par viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas komandas dalībai Latvijas III Ziemas Olimpiādes finālsacensībās

Publicēts
26.02.2015
26.02.2015
Pasūtītājs
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (90000013606)
Uzvarētājs
SIA Sigtur (40103272598), SIA Vidzemes Olimpiskais centrs (54103025871), SIA Tukuma ledus halle (40103431587)
Summa
7 701,75 EUR
Sludinājums
www.iksd.riga.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 26/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 90000013606
Pasta adrese: Krišjāņa Valdemāra iala 5
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inese Cipruse Tālruņa numurs: 67181652
E-pasta adrese: iksd@riga.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iksd.riga.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.iksd.riga.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas komandas dalībai Latvijas III Ziemas Olimpiādes finālsacensībās

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 17
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Sigulda, Valmiera, Tukums

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Viesnīcu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas komandas dalībai Latvijas III Ziemas Olimpiādes finālsacensībās

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
55100000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7701.75 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RD IKSD 2015/5

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pakalpojuma līgums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
09/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Sigtur, 40103272598

Pasta adrese: Mālpils iela 4B

Pilsēta/Novads: Sigulda

Pasta indekss: LV-2150

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: marketing@hotelsegevold.lv

Tālruņa numurs: 67974848

Faksa numurs: 67974847

Vispārējā interneta adrese (URL): www.goodstayhotels.com

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4563.36    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4563.36    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pakalpojuma līgums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
09/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Vidzemes Olimpiskais centrs, 54103025871

Pasta adrese: Vaidavas iela 15

Pilsēta/Novads: Valmiera

Pasta indekss: LV-4201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: egita.kise@naktsmajas.lv

Tālruņa numurs: 25464411

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.naktsmajas.lv/

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2495.43    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2495.43    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pakalpojuma līgums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
09/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Tukuma ledus halle, 40103431587

Pasta adrese: Stadiona iela 3

Pilsēta/Novads: Tukums

Pasta indekss: LV-3101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: tlh@tlh.lv

Tālruņa numurs: 63107463

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.tlh.lv/

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 642.96    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 642.96    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv