Sludinājums: Lopbarības dalītājs – mikseris pašgājējs

Publicēts
07.01.2015
07.01.2015
Pasūtītājs
SIA "Kļavas V" (41501000846)
Termiņš
20.01.2015
Tālrunis
+37129551000

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/01/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Kļavas V"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501000846

Adrese: "Kļavs", Vaikuļāni, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5456

Tālruņa numurs(-i): +37129551000
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Viktors Kalāns, t. +37129551000, viktors.kalans@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Lopbarības dalītājs – mikseris pašgājējs
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Kļavas", Vaikuļāni, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5456
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/04/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 130000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 20/01/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Kļavas", Vaikuļāni, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5456
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav
10. Pievienotie dokumenti 390069__0_Cenuaptaujasspecifikacijasmiksierispagajeis2.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv