Rezultāts: Putekļu reducēšanas sistēma

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
"STREK" SIA (40003034583)
Uzvarētājs
SIA "Sniega Tehnika" (44103057466)
Summa
574 000,00 EUR
Tālrunis
67322945, 67220369

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/07/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): "STREK" SIA

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003034583

 Adrese: Uriekstes iela 9, Rīga, Latvija, LV-1005

 Tālruņa numurs(-i): 67322945
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67220369

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): projekta vadītājs Vladimirs Makarovs, 67322945, Vladimir.Makarovs@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Putekļu reducēšanas sistēma
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/04/2014
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/07/2014
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Sniega Tehnika" 44103057466 "Līgotnes"-18, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Sniega Tehnika"  44103057466  "Līgotnes"-18, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 574000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv