Grozījumi: Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1. kārta)

Publicēts
25.11.2013
25.11.2013
Pasūtītājs
Tukuma novada dome (90000050975)
Termiņš
skat. paziņojumu
Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 25/11/2013

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Tukuma novada dome, 90000050975


Pasta adrese: Pils iela 18


Pilsēta/Novads: Tukums


Pasta indekss: LV-3101

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Tukuma novada Dome, Juridiskā nodaļa


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jānis Lukševics

Tālruņa numurs: 63107325

E-pasta adrese: janis.luksevics@tukums.lv


Faksa numurs: 63107243

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.tukums.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.tukums.lv/tukuma-novada-pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1. kārta)
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1. kārta)
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  45233000-9
Papildu kods (-i) 45232400-6
45232200-4
 
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: TND 2013/69/ERAF

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 02/10/2013 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/10/2013 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.4) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Datumu labojuma vieta:
IV.3.4)

Šī teksta vietā:
01/11/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Jābūt:
11/12/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.5)

Šī teksta vietā:
01/11/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Jābūt:
11/12/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.8)

Šī teksta vietā:
01/11/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Jābūt:
11/12/2013 (dd/mm/gggg)
11:00IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams): Grozījumus atklāta konkursa nolikumā Nr. 7. skat. interneta vietnē: http://www.tukums.lv/tukuma-novada-pasvaldiba/publiskie-iepirkumi


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv