Rezultāts: Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana Rīgas pašvaldībai

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (90000064250)
Uzvarētājs
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (40003011203)
Summa
18 600,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs, 90000064250
Pasta adrese: Brīvības iela 49/53
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Zane Lībeka Tālruņa numurs: +371 67105780
E-pasta adrese: zane.libeka@riga.lv Faksa numurs: +371 67037023
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.riga.lv
Pircēja profila adrese (URL): https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=TENDER

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana Rīgas pašvaldībai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 21
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


18600.00

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79132100-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

18600 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RDITC 2013/051

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana Rīgas pašvaldībai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” , 40003011203

Pasta adrese: Ērgļu iela 7

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1012

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: lvrtc@lvrtc.lv

Tālruņa numurs: +371 67108704

Faksa numurs: +371 67108740

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lvrtc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 18600    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 18600    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv