Rezultāts: SEMINĀRA TELPU NODROŠINĀŠANA

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (40003347699)
Uzvarētājs
Ropažu kultūras un izglītības centrs (KIC) (90000029039)
Summa
48,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", 40003347699
Pasta adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki
Pilsēta/Novads: Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads Pasta indekss: LV - 3018 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Andis Krsītis Tālruņa numurs: 26400224
E-pasta adrese: andis.kursitis@llkc.lv Faksa numurs: 63022264
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.llkc.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.llkc.lv/lv/pazinojums-par-lemuma-pienemsanu

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


SEMINĀRA TELPU NODROŠINĀŠANA

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 24
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republika

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


SEMINĀRA TELPU NODROŠINĀŠANA

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
80520000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

48 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LLKC 2013/10 ELFLA

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr.5-9/3-55
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Ropažu kultūras un izglītības centrs (KIC), 90000029039

Pasta adrese: Sporta iela 1, Ropaži,

Pilsēta/Novads: Ropažu novads

Pasta indekss: LV-2135

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67918385

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 48    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 48    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ELFLA, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv