Rezultāts: Presformas lielizmēra plastmasas konstrukciju ražošanai (24 gab.)

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
SIA „EIROPLASTS” (40003398515)
Uzvarētājs
SIA Sonne Baltic (40103425129)
Summa
260 690,00 EUR

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 22/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA „EIROPLASTS”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003398515

 Adrese: Ropažu iela 140, Rīga, Latvija, 1006

 Tālruņa numurs(-i): 26122578
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītāja Ilze Vjatere, 26122578 , eiroplasts@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Presformas lielizmēra plastmasas konstrukciju ražošanai (24 gab.)
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 28/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 21/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Sonne Baltic 40103425129 Biķernieku iela 280-36, Rīga, LV-1079 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Sonne Baltic 40103425129 Biķernieku iela 280-36, Rīga, LV-1079 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Sonne Baltic  40103425129  Biķernieku iela 280-36, Rīga, LV-1079  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 260690 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv