Rezultāts: “Patvēruma meklētāju reģistra apakšsistēmas uzturēšana”

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (90000054163)
Uzvarētājs
A/S "RIX Technologies" (40003548427)
Summa
11 480,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 90000054163
Pasta adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1026 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Līga Cirpone Tālruņa numurs: 67829753
E-pasta adrese: iepirkums@pmlp.gov.lv Faksa numurs: 67829732
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pmlp.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/par-pmlp/iepirkumi-un-ligumi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


"Patvēruma meklētāju reģistra apakšsistēmas uzturēšana"

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 7
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


"Patvēruma meklētāju reģistra apakšsistēmas uzturēšana"

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
72267000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

11480 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PMLP 2013/28

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "Patvēruma meklētāju reģistra apakšsistēmas uzturēšana"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
13/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: A/S "RIX Technologies", 40003548427

Pasta adrese: Blaumaņa iela 5a-3

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11480    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11480    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv