Grozījumi: Pārmiju pārvedu nomaiņa – pārmiju piegāde

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (40003032065)
Termiņš
skat. paziņojumu
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA: SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", 40003032065
Pasta adrese: Gogoļa iela 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1547 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", Projektu vadības daļa, 346.kabinets
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Dana Cielēna
Tālruņa numurs: 67234955
E-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv Faksa numurs: 67232133
Interneta adreses
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ldz.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://ldz.lv/?object_id=956

II IEDAĻA: LĪGUMA VAI METU KONKURSA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums (kā norādīts sākotnējā paziņojumā): Pārmiju pārvedu nomaiņa - pārmiju piegāde
II.1.2) Īss līguma vai iepirkuma (-u) vai metu konkursa apraksts (kā norādīts sākotnējā paziņojumā): Pārmiju pārvedu komplektu piegāde

II.1.3) Iepirkuma nomenklatūra (CPV) (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  34941000-5
Papildu kods (-i)
 
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)
Atklāts konkurss
Slēgts konkurss
Sarunu procedūra
Metu konkurss

III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs (kā norādīts sākotnējā paziņojumā): LDZ 2013/2KF/01-01

III.2.2) Sākotnējais paziņojums, uz kuru attiecas šī publikācija
Sākotnējā paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums: 2013/S 160-280046 20/08/2013 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16/08/2013 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras pārtraukšana vai izbeigšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Dalības uzaicinājums varētu tikt publicēts atkārtotiIV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgās iedaļas un punkta numuru)


IV.3.1) Grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā dalības uzaicinājumā vai sākotnējā paziņojumā par metu konkursuAttiecīgajos iepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.4) Datumi, kas jālabo sākotnējā dalības uzaicinājumā vai sākotnējā paziņojumā par metu konkursu

Datumu labojuma vieta:
IV.3.3)

Šī teksta vietā:
16/10/2013 (dd/mm/gggg)
14:00

Jābūt:
06/01/2014 (dd/mm/gggg)
14:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.4)

Šī teksta vietā:
16/10/2013 (dd/mm/gggg)
14:00

Jābūt:
06/01/2014 (dd/mm/gggg)
14:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.7)

Šī teksta vietā:
16/10/2013 (dd/mm/gggg)
14:00

Jābūt:
06/01/2014 (dd/mm/gggg)
14:00IV.4. Cita papildu informācija (ja piemērojams): Grozījumi nolikumā.


IV.5. Šī paziņojuma nosūtīšanas datums


21/11/2013

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi

Avots: pvs.iub.gov.lv